Dropshipping – en Komplet Guide

dropshipping

Dropshipping er en betegnelse for en måde at drive egen webbaseret virksomhed på.

Det er detailhandel, som særligt mange nystartede virksomheder er organiseret på, da der er forbundet økonomiske besparelser ved måden at drive virksomhed på.

I denne guide findes svar på de spørgsmål, som findes i relation til dropshipping – specifikt med fokus på dansk kontekst. Desuden kigges der nærmere på, hvordan en webshop med shopping er etableret, og hvilke faktorer der er væsentlige at forholde sig til i den forbindelse.

Hvad er dropshipping?

Dropshipping dækker over, at detailhandleren ikke selv har et varelager, men behandler ordrer fra kunder og sender disse videre til sin/sine leverandører. Levering af bestilte varer forgår direkte mellem leverandør og kunde.

Dropshipping er særlig populær blandt nystartede virksomheder, da det er en nem måde at opstarte en virksomhed på og tjene penge. Dog anvender mere erfarne iværksættere også dropshipping for at effektuere deres forretning.

Der er ikke forbundet udgifter til en startkapital ved at opstarte en virksomhed med dropshipping.

Som iværksætter er det vigtigste ved at bygge sin virksomhed op omkring dropshipping at have gode og pålidelige samarbejdspartnere.

Det er ikke omkostningsfrit at opstarte egen virksomhed. Der skal regnes med ca. 8.000 DKK i etablering af selve virksomheden (stiftelse, bankkonto, webside mm.).

Hvilke varer kan dropshippes?

Det er mange og forskellige slags varegrupper, som kan dropshippes; reservedele til f.eks. cykler, tilbehør, tøj, hudplejeprodukter, barnevogne, el-cykler, specialværktøj, energi- og proteinbarer m.fl.

Dropshipping giver mulighed for at tilbyde kunder og målgrupper et bredt sortiment af varer. Dette kan udligne det forhold, at avancen som udgangspunkt ikke er stor.

Dog er der fortjeneste at hente selv efter betaling af eventuel told og skat.

Når man skal vælge varegrupper at ville sælge, bør man tænke over og undersøge markedet for dem.

Er der i forvejen et bredt udbud, vil det gøre ens salg mere besværligt, eftersom kunderne selv har store muligheder for at finde direkte frem til leverandørerne.

Er varerne unikke eller mere niche prægede, vil ens muligheder for at sælge dem være des større.

Hvad er reklamations reglerne i forbindelse dropshipping?

Hvad angår reklamation, er det vigtigt at være opmærksom på, at den ligger hos dropshipping sælgeren.  Det betyder, at ansvaret for varen påhviler sælger. Også selvom vedkommende ikke fysisk er i forbindelse med forsendelsen af varerne mellem leverandør og kunde.

Det er sælgers ansvar at stå til rådighed for eventuelle spørgsmål fra kunden i forbindelse med handel af varer.

For at imødekommende denne service kan det være en fordel forud for etablering af dropshipping webshop at samarbejde med sin leverandør. Gennem samarbejdet kan det aftales og afklares, hvordan disse henvendelser skal behandles – for alle parters skyld.

Dropshipping Danmark

Dropshipping Danmark​Det er blandt andre IT-virksomheder, der benytter sig af dropshipping i Danmark. Derudover findes der dropshipping firmaer, som forhandler udstyr til hus og hjem samt personlige ejendele.

For firmaer, som i forvejen har ’trafik’ (ordre fra kunder) kan dropshipping være en mulighed for at teste nye produkter på.

Mange virksomheder med webshop begynder med dropshipping som udgangspunkt og udvikler sig derfra. Det ses også ofte, at affiliate hjemmesider ender med at sælge deres egne produkter gennem dropshipping.

Leverandørerne

Der findes virksomheder, som baserer sig på at være dropshipping leverandør. Disse har en række forskellige varegrupper at vælge imellem, hvis man ønsker at starte en virksomhed op som sælger.

Blandt varegrupperne kan der vælges imellem:

Disse varer som tilbydes fra en dropshipping leverandør, forhandles til engrospriser, og det er derfra profitten kan skabes ved dropshipping. Man kan sagtens sælge produkter fra flere varegrupper

Salgskæden foregår ved at:

Dropshipping leverandør​

En leverandør er en virksomhed, som sælger et produkt til en anden virksomhed med henblik på slag til kunder. Disse produkter kan både være færdiglavede varer eller tilbehør til at producere varer med.

Ønsker man at benytte sig af en eller flere leverandører, kan man med fordel gøre sig nogle overvejelser på forhånd:

Dropshipping leverandør​

Pris ift. køb

Det skal være rentabelt at benytte sig af bestemte leverandører, og man skal købe billigere for at kunne sælge dyrere.

I denne forbindelse kan man lave sit eget prissammenlignings-tjek ved at undersøge priserne på lignende webshops med samme varegruppe.

Herved ville man kunne få et indtryk af, om prisen giver mening.

Mindstepris for bestilling

De fleste leverandører kører med et princip om et minimum beløb for at kunne lave en bestilling. Dette kan være væsentlig at forholde sig til på forhånd.

Kvalitetstest

Kvaliteten af leverandører og deres produkter kan variere meget.

Før man gennemfører en bestilling, kan man kalde leverandøren op og spørge til, om det er muligt at komme forbi.

På denne måde kan man få anledning til at se produkter an og lave sin egen vurdering af varens kvalitet.

Nogle leverandører giver mulighed for at for-bestille en prøve på deres varer.
Således kan man bestille et lille parti hjem af et bestemt produkt og kvalitetsvurdere herpå.

Leveringstider

Et vigtigt parameter at være bevidst om er leveringstider.
Det er afgørende, at de varer er på lager, som ens kunder efterspørger.

I eller udenfor EU

Ved at benytte sig af en leverandør udenfor EU’s grænser skal man importregistreres hos SKAT.

Dropshipping leverandør kontra almindelig leverandør

Der er forskel på dropshipping leverandør og en almindelig leverandør

Ved dropshipping har man ikke sit eget varelager.
Når en kunde foretager en bestilling (enten gennem online ordre eller telefonisk), behandles ordren, og der sendes besked videre til leverandør.

Og leverandøren sender så bestillingen af varer til kunden.

Fordelen herved er den besparelse, der findes ved ikke at have udgifter for eget varelager. Og at man ikke har risiko for at bestille enten for mange eller for få varer hjem og derved risikere at miste sine tjente penge på fejlbestillinger.

Derudover er der heller ikke forbundet fragtomkostninger i forhold til leverandøren. Varerne sendes direkte mellem kunde og leverandør.

Dropshipping SKAT og moms regler

Når det handler om bestilling af varer hos leverandør, har det stor betydning, om der handles indenfor eller udenfor Danmarks grænser.

Dropshipping er en ’tre parts handel’ – det vil sige, at der en køber, en sælger og en leverandør. Eftersom både køber og leverandør kan befinde sig i udlandet, kan forholdene omkring SKAT og moms godt blive indviklede.

Hvornår skal man importregistreres?

Hvis ens leverandør befinder sig i udlandet (enten USA, Kina eller i et EU-land), skal man importregistreres.

Ved køb af varer udenfor EU skal der betales importmoms på 25 %. Dette beløb skal noteres som ”moms af varekøb i udlandet”.

Hvis køber er dansk

Uanset om køber er en virksomhed eller en privat person, skal der afkræves slagsmoms på 25 %.

Hvis køber er i et EU-land

Befinder køber sig i udlandet og i et EU-land, afhænger det af, om det er en virksomhed eller en privat person.
Hvis det er en virksomhed, skal der ikke afkræves slagsmoms – så skal der beregnes købsmoms i det pågældende hjemland.

Er køberen derimod en privat person, skal der opkræves dansk slagsmoms.

Hvis køber er i et 3. land (herunder USA eller Kina)

I de tilfælde hvor køberen er fra et 3. land, kræves der eksporttilladelse. Der skal ikke opkræves moms.

For at undgå at betale salgsmoms skal følgende betingelser være opfyldt:

Hvis både køber og leverandør befinder sig i Danmark

Danmark leverandør befinder sig i Danmark​Når både leverandør og kunde befinder i Danmark, er de gængse momsregler gældende. Det vil sige, at dropshipping leverandøren afkræver moms hos køber, og at der opkræves moms ved salget af det pågældende vare til kunden.

Leverandør opkræver moms af dropshipping sælger
Og sælger opkræver moms overfor kunde ved salget af varen

Handelsregistret

I Danmark er det tilladt at have en side indkomst fra en hobby virksomhed på op til 50.000 DKK fordelt på 12 måneder. Tjenes der flere penge i virksomheden, skal den registreres i Handelsregistreres og defineres herved som fuldtidsvirksomhed.

Derved bliver virksomheden momsregistreret og får CVR-nummer.

Dropshipping i kort overblik

Dropshipping kan være en fremmed og ny betegnelse for virksomhed og handelsmulighed for mange. Herunder er der listet et overblik op, som tydeliggør hvad dropshipping er, og hvad det dækker over:

Dropshipping kan være en mulighed for at afprøve, om man er klar til at have en webbaseret virksomhed – muligvis først som en hobby.

Scroll til toppen
ProfitFarmers tjente os €2.141 på et par uger
Vil du se hvordan du også kan tjene penge med ProfitFarmers?